Daryal
 Bavarskoe
Vladikavkazsky Pivobezalkogolny Zavod ┬źDaryal┬╗
Vladikavkaz, North Ossetia-Alania, Russia