גולדסטאר
 Dark Lager Beer
טמפו משקאות
נתניה, Israel