Zelenogorskoe
 
Twist-off
Zelenogorsky Pivobezalkogolny Kombinat
Zelenogorsk, Krasnoyarsk Kray, Russia