Zelenogorskoe
 
Zelenogorsky Pivobezalkogolny Kombinat
Zelenogorsk, Krasnoyarsk Kray, Russia