Yuzhny Gorod
 Premium Svetloe
Moskovsky Pivo-Bezalkogolny Kombinat «Ochakovo»
Moscow, Moscow, Russia