Vkusvill
 Ale Angliysky Premium Bitter. Pivo Svetloe
Лимитированная варка 2010
Pivovarnia Malz und Hopfen
Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia