Vkusvill
 Porter. Pivo Tiomnoe
Лимитированная варка 2010
Pivovarnia Malz und Hopfen
Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia