English Transcription: ON | OFF
 


Zhiguliovskoe

(63 crown caps)

        Zhiguliovskoe
Brewery: Polotsky Pivovarenny Zavod
Polotsk, Vitebsk Voblast, Belarus


01885   A: BY1 / 3 / 5 / 5
 
        Zhiguliovskoe
Brewery: Pervy Pivovarenny Zavod
Almaty, Almaty Province, Kazakhstan


14344   A: KZ1 / 2 / 6 / 2
 
        Zhiguliovskoe
Brewery: Aray
Lisakovsk, Kostanay Province, Kazakhstan

https://www.aray.kz

00821   A: KZ1 / 2 / 6 / 1
 
        Zhiguliovskoe Osoboe
Brewery: Arasan, Rudny Filialy
Rudny, Kostanay Province, Kazakhstan


21858   A: KZ1 / 2 / 6 / 3
 
        Zhiguliovskoe Pivo
Brewery: Caspian Beverage Holding
Almaty, Almaty Province, Kazakhstan

https://www.zhigulevskoe.kz

09087   A: KZ1 / 4 / 5 / 2
 
        Zhiguliovskoe
Brewery: Pivzavod «Elena»
Cherepovets, Vologda Oblast, Russia


15445   A: RU4 / 4 / 6 / 5
 
        Zhiguliovskoe
Brewery: Baykalskaya Pivovarennaya Kompania
Irkutsk, Irkutsk Oblast, Russia


01463   A: RU15 / 2 / 2 / 4
 
        Zhiguliovskoe
Brewery: Dalpivo
Komsomolsk on Amur, Khabarovsk Kray, Russia


06172   A: RU15 / 4 / 4 / 2
 
        Zhiguliovskoe
Brewery: Dalpivo
Komsomolsk on Amur, Khabarovsk Kray, Russia


13905   A: RU15 / 4 / 4 / 1
 
        Zhiguliovskoe
Brewery: Pivzavod Marxovsky
Marx, Saratov Oblast, Russia

https://markspivo.ru

12285   A: RU11 / 4 / 7 / 2
 
        Zhiguliovskoe
Brewery: Pivzavod Marxovsky
Marx, Saratov Oblast, Russia

https://markspivo.ru

15330   A: RU11 / 4 / 7 / 1
 
        Zhiguliovskoe
Brewery: Zavod Pivovarenny «Morshansky»
Morshansk, Tambov Oblast, Russia


07897   A: RU8 / 4 / 3 / 1
 
        Zhiguliovskoe
Brewery: Kampivo
Petropavlovsk-Kamchatsky, Kamchatka Kray, Russia


01461   A: RU15 / 4 / 5 / 5
 
        Zhiguliovskoe
Brewery: Russkaya Pivovarennaya Kompania
Riazan, Riazan Oblast, Russia

https://russbeer.ru

01253   A: RU8 / 1 / 1 / 1
 
        Zhiguliovskoe
Brewery: Russkaya Pivovarennaya Kompania
Riazan, Riazan Oblast, Russia

https://russbeer.ru

01254   A: RU8 / 1 / 1 / 2
 
        Zhiguliovskoe
Brewery: Russkaya Pivovarennaya Kompania
Riazan, Riazan Oblast, Russia

https://russbeer.ru

01255   A: RU8 / 1 / 1 / 3
 
        Zhiguliovskoe
Brewery: Russkaya Pivovarennaya Kompania
Riazan, Riazan Oblast, Russia

https://russbeer.ru

01256   A: RU8 / 1 / 1 / 4
 
        Zhiguliovskoe
Brewery: Russkaya Pivovarennaya Kompania
Riazan, Riazan Oblast, Russia

https://russbeer.ru

01257   A: RU8 / 1 / 1 / 5
 
        Zhiguliovskoe
Brewery: Russkaya Pivovarennaya Kompania
Riazan, Riazan Oblast, Russia

https://russbeer.ru

01258   A: RU8 / 1 / 2 / 1
 
        Zhiguliovskoe
Brewery: Rybinsky Pivzavod
Rybinsk, Yaroslavl Oblast, Russia


01271   A: RU10 / 2 / 5 / 1
 
        Zhiguliovskoe Bochkovoe
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

21036   A: RU11 / 2 / 5 / 5
 
        Zhiguliovskoe Pivo Bochkovoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

16829   A: RU6 / 2 / 7 / 1
 
        Zhiguliovskoe Pivo Bochkovoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

17580   A: RU6 / 2 / 7 / 2
 
        Zhiguliovskoe Pivo Bochkovoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

21806   A: RU6 / 2 / 7 / 3
 
        Zhiguliovskoe Svetloe Pivo
Brewery: Pivovarennaya Kompania «Baltika»
St. Petersburg, Russia

https://www.baltika.ru

21752   A: RU1 / 3 / 5 / 3
 
        Zhiguliovskoe Export Beer
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

16464   A: RU11 / 2 / 4 / 5
 
        Zhiguliovskoe Pivo
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

16465   A: RU11 / 2 / 4 / 2
 
        Zhiguliovskoe Pivo
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

18933   A: RU11 / 2 / 4 / 3
 
        Zhiguliovskoe Pivo
No text on the skirt
Brewery: Zhiguliovskoe Pivo
Samara, Samara Oblast, Russia

https://www.samarabeer.ru

10868   A: RU11 / 4 / 1 / 1
 
        Zhiguliovskoe Pivo
No text on the skirt
Brewery: Zhiguliovskoe Pivo
Samara, Samara Oblast, Russia

https://www.samarabeer.ru

07791   A: RU11 / 4 / 1 / 2
 
        Zhiguliovskoe Pivo
No text on the skirt
Brewery: Zhiguliovskoe Pivo
Samara, Samara Oblast, Russia

https://www.samarabeer.ru

01279   A: RU11 / 4 / 1 / 5
 
        Zhiguliovskoe Pivo
Text on the skirt: Россия, г. Самара, Волжский пр. 4, Тел. (8462) 32 41 75 (Big characters)
Brewery: Zhiguliovskoe Pivo
Samara, Samara Oblast, Russia

https://www.samarabeer.ru

00231   A: RU11 / 4 / 1 / 3
 
        Zhiguliovskoe Pivo
Text on the skirt: Россия, г. Самара, Волжский пр. 4, Тел. (8462) 32 41 75 (Small characters)
Brewery: Zhiguliovskoe Pivo
Samara, Samara Oblast, Russia

https://www.samarabeer.ru

00968   A: RU11 / 4 / 1 / 4
 
        Zhiguliovskoe Pivo
Text on the skirt: Россия, г. Самара, Волжский пр. 4. Тел. (846) 332 41 75 (Big characters)
Brewery: Zhiguliovskoe Pivo
Samara, Samara Oblast, Russia

https://www.samarabeer.ru

14945   A: RU11 / 4 / 2 / 3
 
        Zhiguliovskoe Pivo
Text on the skirt: Россия, г. Самара, Волжский пр. 4. Тел. (846) 332 41 75 (Small characters)
Brewery: Zhiguliovskoe Pivo
Samara, Samara Oblast, Russia

https://www.samarabeer.ru

14799   A: RU11 / 4 / 2 / 1
 
        Zhiguliovskoe Pivo
Text on the skirt: Россия, г. Самара, Волжский пр. 4. Тел. (846) 332 41 75 (Wide characters)
Brewery: Zhiguliovskoe Pivo
Samara, Samara Oblast, Russia

https://www.samarabeer.ru

19560   A: RU11 / 4 / 2 / 2
 
        Zhiguliovskoe Pivo
Brewery: Zhiguliovskoe Pivo
Samara, Samara Oblast, Russia

https://www.samarabeer.ru

23223   F: DIF4 / 1 / 2
 
      Zhiguliovskoe
Cork-lined cap
Brewery: Krasnaya Bavaria
Leningrad, Soviet Union (former)


09085   A: RU3 / 3 / 1 / 1
 
      Zhiguliovskoe
Cork-lined cap
Brewery: MOEPZ
Moscow, Soviet Union (former)


05000   A: RU5 / 5 / 1 / 1
 
      Zhiguliovskoe
Cork-lined cap
Brewery: MOEPZ
Moscow, Soviet Union (former)


07860   A: RU5 / 5 / 1 / 2
 
      Zhiguliovskoe
Cork-lined cap
Brewery: Moskovsky Pivovarenny Zavod Imeni Badaeva
Moscow, Soviet Union (former)


09603   A: RU5 / 1 / 1 / 2
 
        Zhiguliovskoe
Brewery: Moskovsky Pivovarenny Zavod Imeni Badaeva
Moscow, Soviet Union (former)


09604   A: RU5 / 1 / 1 / 3
 
      Zhiguliovskoe
Cork-lined cap
Brewery: Moskovsky Pivovarenny Zavod Imeni Badaeva
Moscow, Soviet Union (former)


09605   A: RU5 / 1 / 1 / 4
 
        Zhiguliovskoe
Brewery: Moskovsky Pivovarenny Zavod Imeni Badaeva
Moscow, Soviet Union (former)


09606   A: RU5 / 1 / 1 / 5
 
        Zhiguliovskoe
Brewery: Moskovsky Pivovarenny Zavod Imeni Badaeva
Moscow, Soviet Union (former)


09607   A: RU5 / 1 / 1 / 1
 
        Zhiguliovskoe
Brewery: Ostankinsky Pivovarenny Zavod
Moscow, Soviet Union (former)

https://www.opz.ru

09608   A: RU5 / 3 / 1 / 1
 
      Zhiguliovskoe
Cork-lined cap
Brewery: Ostankinsky Pivovarenny Zavod
Moscow, Soviet Union (former)

https://www.opz.ru

09610   A: RU5 / 3 / 1 / 3
 
      Zhiguliovskoe
Cork-lined cap
Brewery: Ostankinsky Pivovarenny Zavod
Moscow, Soviet Union (former)

https://www.opz.ru

09611   A: RU5 / 3 / 1 / 4
 
        Zhiguliovskoe
Brewery: Ostankinsky Pivovarenny Zavod
Moscow, Soviet Union (former)

https://www.opz.ru

09612   A: RU5 / 3 / 1 / 2
 
      Zhiguliovskoe
Cork-lined cap
Brewery: Zhiguliovsky Pivovarenny Zavod
Samara, Samara Oblast, Soviet Union (former)


09609   A: RU5 / 2 / 1 / 1
 
      Zhiguliovskoe
Cork-lined cap
Brewery: Kombinat Imeni Stepana Razina
St. Petersburg, Soviet Union (former)

https://www.razin.ru

10759   A: RU2 / 3 / 1 / 1
 
        Zhiguliovskoe
Brewery: Togliatti
Togliatti, Samara Oblast, Soviet Union (former)


09602   A: RU11 / 3 / 7 / 1
 
      Zhiguliovskoe
Cork-lined cap
Brewery: Velikoustiugsky Pivzavod
Veliky Ustiug, Vologda Oblast, Soviet Union (former)


08018   A: RU4 / 4 / 6 / 1
 
        Zhiguliovskoe
Brewery: Volgogradsky Pivovarenny Zavod
Volgograd, Volgograd Oblast, Soviet Union (former)


09601   A: RU11 / 5 / 2 / 1
 
        Zhiguliovskoe Pivo
Brewery: Moskovsky Pivovarenny Zavod Imeni Badaeva
Moscow, Soviet Union (former)


09596   A: RU5 / 1 / 2 / 1
 
        Zhiguliovskoe Spetsialnoe Pivo
Brewery: Moskovsky Pivovarenny Zavod Imeni Badaeva
Moscow, Soviet Union (former)


09597   A: RU5 / 1 / 2 / 2
 
        Zhiguliovskoe Spetsialnoe Pivo
Brewery: Moskovsky Pivovarenny Zavod Imeni Badaeva
Moscow, Soviet Union (former)


09598   A: RU5 / 1 / 2 / 3
 
        Zhiguliovskoe Spetsialnoe Pivo
Brewery: Moskovsky Pivovarenny Zavod Imeni Badaeva
Moscow, Soviet Union (former)


09599   A: RU5 / 1 / 2 / 4
 
        Zhiguliovskoe Spetsialnoe Pivo
Brewery: Moskovsky Pivovarenny Zavod Imeni Badaeva
Moscow, Soviet Union (former)


09600   A: RU5 / 1 / 2 / 5
 
        Zhiguliovskoe Spetsialnoe Pivo
Brewery: PBR «Chernomor»
Odessa, Odessa Oblast, Soviet Union (former)


09595   A: UA4 / 1 / 5 / 1
 
        Zhiguliovskoe
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

20919   A: UA1 / 4 / 4 / 5
 
        Zhiguliovskoe Originalnoe
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

21042   A: UA1 / 4 / 4 / 4
 
        Zhiguliovskoe Razlivnoe
Brewery: Efes Ukraina
Donetsk, Donetsk Oblast, Ukraine

https://efes-ukraine.com

21041   A: UA1 / 4 / 4 / 3
 

© Copyrights: Collecting, site design, programing: Leonid Kandinsky, 2001-2021.   All trade marks, logos and cap designs are property of respective owners