English Transcription: ON | OFF
 


Pivkombinat «Desna»

(56 crown caps)

        Brahma
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

09080   A: UA1 / 2 / 5 / 1
 
        Chernigivske
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

01554   A: UA4 / 2 / 1 / 1
 
        Chernigivske
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

16124   A: UA4 / 2 / 1 / 2
 
        Chernigivske Mitsne
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

00847   A: UA4 / 2 / 2 / 1
 
        Chernigivske Premium
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

00845   A: UA4 / 2 / 3 / 2
 
        Chernigivske Premium
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

16125   A: UA4 / 2 / 3 / 3
 
        Chernigivske Temne
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

00846   A: UA4 / 2 / 4 / 4
 
        Chernigivske Temne
Erratum
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

10844   A: UA4 / 2 / 4 / 5
 
      Chernigivske Mitsne
Inside: Avtomobil. 8 800 500 3030
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

16820   A: UA4 / 2 / 3 / 1
 
      Chernigivske Mitsne
Set: Промоція. Avtomobil Chempiona
Inside: Avtomobil Chempiona. 8 800 50 0077 0
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

14053   A: UA4 / 2 / 2 / 2
 
      Chernigivske Mitsne
Set: Промоція. Kvartira Chempiona
Inside: Kvartyra Chempiona. 8 800 50 0077 0
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

14054   A: UA4 / 2 / 2 / 3
 
      Chernigivske Mitsne
Set: Промоція. Osvita Chempiona
Inside: Osvita Chempiona. 8 800 50 0077 0
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

14055   A: UA4 / 2 / 2 / 4
 
      Chernigivske Mitsne
Set: Промоція. Sportzal Chempiona
Inside: Sportzal Chempiona. 8 800 50 0077 0
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

14056   A: UA4 / 2 / 2 / 5
 
        Chernigivske Premium
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

01553   A: UA4 / 2 / 3 / 4
 
        Chernigivske Premium
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

07765   A: UA4 / 2 / 3 / 5
 
        Chernigivske Svitle
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

00634   A: UA4 / 2 / 4 / 1
 
      Chernigivske Svitle
Set: Pyvo Chempiona
Inside: Avtomobil Chempiona
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

14926   A: UA4 / 2 / 4 / 3
 
      Chernigivske Svitle
Set: Pyvo Chempiona
Inside: Kvartyra Chempiona
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

13193   A: UA4 / 2 / 4 / 2
 
        Chernigivske Bila Nich Nefiltrovane Temne
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

01556   A: UA1 / 2 / 2 / 1
 
        Chernigivske Bila Nich Nefiltrovane Temne
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

11916   A: UA1 / 2 / 2 / 2
 
        Chernigivske Bile Nefiltrovane Svitle
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

00898   A: UA1 / 2 / 1 / 2
 
        Chernigivske Bily Med Nefiltrovane z Medom
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

01557   A: UA1 / 2 / 1 / 5
 
        Chernigivske Gagriane Chervone Povne
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

01957   A: UA1 / 2 / 2 / 4
 
        Chernigivske
Aktsia!
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

16233   A: UA4 / 1 / 7 / 1
 
      Chernigivske
Futbol na povnu!
Inside: Gra trivaye. 8-800-500-07-70
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

08095   A: UA4 / 1 / 7 / 2
 
      Chernigivske
Pidtrimayemo natsiolanu zbirnu!
Inside: (A promo code)
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

14716   A: UA4 / 1 / 7 / 3
 
      Chernigivske
Aktsia. Chernigivske. Bud na zvyazku!
Inside: Znaydy mobilny telefon. 8 200 500 0770
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

02304   A: UA4 / 1 / 6 / 5
 
      Chernigivske
Set: Aktsia Eurovision Song Contest Kyiv 2005
Inside: Shukay pyvo do Evrobachinnia. Eurovision Song Contest Kyiv 2005
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

01602   A: UA1 / 4 / 2 / 4
 
      Chernigivske
Set: Aktsia Eurovision Song Contest Kyiv 2005
Inside: Tvoya pliashka do Evrobachinnia. 0,5 l
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

01604   A: UA1 / 4 / 2 / 5
 
      Chernigivske
Set: Aktsia
Inside: Znaydi 100 000 griven u nastypnykh pliashkakh
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

01967   A: UA1 / 1 / 3 / 4
 
      Chernigivske
Set: Aktsia
Inside: Znaydi 1000 griven u nastypnykh pliashkakh
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

01966   A: UA1 / 1 / 3 / 3
 
        Chernigivske
Aktsia! Kvartira tvoyei mrii
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

12877   A: UA1 / 1 / 4 / 1
 
        Chernigivske
Aktsia! Shukay kod tut
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

16229   A: UA1 / 1 / 4 / 3
 
        Chernigivske
Krok do mrii
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

10843   A: UA1 / 1 / 4 / 2
 
      Chernigivske
Set: Aktsia Music. Aktsia Music
Inside: Doday vygrashnu kryshku. Otrymay Domashny Kinoteatr
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

16205   A: UA4 / 1 / 6 / 4
 
      Chernigivske
Set: Aktsia Music. Aktsia Music
Inside: Doday vygrashnu kryshku. Otrymay Dzhyp zi stereusystemoyu
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

01558   A: UA4 / 1 / 6 / 1
 
      Chernigivske
Set: Aktsia Music. Aktsia Music
Inside: Doday vygrashnu kryshku. Otrymay Dzhyp zi stereusystemoyu
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

08008   A: UA4 / 1 / 6 / 2
 
      Chernigivske
Set: Aktsia Music. Aktsia Music
Inside: Doday vygrashnu kryshku. Otrymay Magnitofon
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

14140   A: UA4 / 1 / 6 / 3
 
      Chernigivske
Set: Aktsia. Tvy Bokal Pervinnogo Smaku
Inside: Shukay Vlasny Bokal
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

01839   A: UA3 / 5 / 5 / 5
 
      Chernigivske
Set: Znaydi Bily Edelweiss Udachi!
Inside: Znaydi Bily Edelweiss na Kavkazi!
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

17032   A: UA1 / 4 / 6 / 4
 
      Chernigivske
Set: Znaydi Bily Edelweiss Udachi!
Inside: Znaydi Bily Edelweiss na Tian-Shani!
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

07751   A: UA1 / 4 / 5 / 4
 
      Chernigivske
Set: Znaydi Bily Edelweiss Udachi!
Inside: Znaydi Bily Edelweiss u Andakh!
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

14137   A: UA1 / 4 / 6 / 2
 
      Chernigivske
Set: Znaydi Bily Edelweiss Udachi!
Inside: Znaydi Bily Edelweiss u Apenninakh!
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

01573   A: UA1 / 4 / 5 / 1
 
      Chernigivske
Set: Znaydi Bily Edelweiss Udachi!
Inside: Znaydi Bily Edelweiss u Gimalayakh!
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

07750   A: UA1 / 4 / 5 / 3
 
      Chernigivske
Set: Znaydi Bily Edelweiss Udachi!
Inside: Znaydi Bily Edelweiss u Karpatakh!
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

07753   A: UA1 / 4 / 6 / 1
 
      Chernigivske
Set: Znaydi Bily Edelweiss Udachi!
Inside: Znaydi Bily Edelweiss u Kordilyerakh!
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

07749   A: UA1 / 4 / 5 / 2
 
      Chernigivske
Set: Znaydi Bily Edelweiss Udachi!
Inside: Znaydi Bily Edelweiss u Pireneyakh!
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

07752   A: UA1 / 4 / 5 / 5
 
      Chernigivske
Set: Znaydi Bily Edelweiss Udachi!
Inside: Znaydi Bily Edelweiss Udachi u Alpakh!
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

16131   A: UA1 / 4 / 6 / 3
 
        Desna
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

16114   A: UA1 / 3 / 7 / 1
 
        Desna
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

16115   A: UA1 / 3 / 7 / 2
 
        Shustov №3
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

01609   A: UA4 / 4 / 1 / 1
 
        Stella Artois
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

09079   A: UA3 / 5 / 4 / 5
 
        Taller
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

02023   A: UA3 / 5 / 6 / 1
 
        Taller
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

02024   A: UA3 / 5 / 6 / 2
 
        Taller
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

10848   A: UA3 / 5 / 6 / 3
 
        Taller Ice
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

02025   A: UA3 / 5 / 6 / 4
 

© Copyrights: Collecting, site design, programing: Leonid Kandinsky, 2001-2023.   All trade marks, logos and cap designs are property of respective owners