English Transcription: ON | OFF
 


Dresden

(35 crown caps)

        Coschützer Pils
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

12024   B: DE1
 
        Dresdner Felsenkeller
Brewery: Feldschlößchen Aktiengesellschaft
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

08222   B: DE2
 
        Dresdner Felsenkeller Pilsner
Brewery: Feldschlößchen Aktiengesellschaft
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

08221   B: DE2
 
        Dresdner Felsenkeller Pilsner
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

10105   B: DE2
 
        Dresdner Felsenkeller Urhell
Brewery: Feldschlößchen Aktiengesellschaft
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

15456   B: DE2
 
        Dresdner Felsenkeller Urhell
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

10106   B: DE2
 
        Feldschlößchen Pilsner
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

20753   F: DE1 / 1 / 3
 
        Feldschlößchen
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

19098   B: DE3
 
        Feldschlößchen
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

19099   B: DE3
 
        Feldschlößchen Pichmännel
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

14809   B: DE3
 
        Feldschlößchen Diät
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

14810   B: DE3
 
        Feldschlößchen Pilsner
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

03675   B: DE3
 
        Feldschlößchen
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

07941   B: DE3
 
        Feldschlößchen Silber Krone
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

13411   B: DE3
 
        Feldschlößchen Diät-Pilsner
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

05848   B: DE3
 
        Feldschlößchen Export
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

12037   B: DE3
 
        Feldschlößchen Pilsner
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

10130   B: DE3
 
        Feldschlößchen Radler
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

12038   B: DE3
 
        Feldschlößchen Urbock
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

07620   B: DE3
 
        Feldschlößchen Urbock
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

18618   B: DE3
 
        Feldschlößchen
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

14668   B: DE2
 
        Feldschlößchen Diät-Pilsener
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

19028   B: DE2
 
        Feldschlößchen Diesel
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

18609   B: DE2
 
        Feldschlößchen Pilsner
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

14666   B: DE2
 
        Feldschlößchen Pilsner
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

14667   B: DE2
 
        Feldschlößchen Radler
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

14669   B: DE2
 
        Feldschlößchen Schwarzer Steiger
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

18667   B: DE7
 
        Feldschlößchen
150 Jahre
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

12039   B: DE3
 
        Feldschlößchen Mixx Bier+Cola
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

12373   B: DE2
 
        Feldschlößchen
Sammelaktion
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

19027   B: DE3
 
        Feldschlößchen
Pichmännel-Oktoberfest
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

20987   F: DE1 / 1 / 3
 
        LänderBier
Brewery: LänderBier
Dresden, Sachsen

https://www.laenderbier.de

14640   B: DE5
 
        Steiger Schwarzer
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

04716   B: DE7
 
        Steiger
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

04715   B: DE9
 
        Steiger
Brewery: Feldschlößchen Brauerei
Dresden, Sachsen

https://www.feldschloesschen.de

19018   B: DE9
 

© Copyrights: Collecting, site design, programing: Leonid Kandinsky, 2001-2021.   All trade marks, logos and cap designs are property of respective owners