English Transcription: ON | OFF
 


Greece

(101 crown caps)

        365
Brewery: Macedonian Thrace Brewery
Komotini

https://www.verginabeer.com

20178   A: GR1 / 2 / 6 / 4
 
        Alfa Beer
Brewery: Athenian Brewery
Athens

https://www.athenianbrewery.gr

04386   A: GR1 / 1 / 1 / 1
 
        Alfa Beer
Brewery: Athenian Brewery
Athens

https://www.athenianbrewery.gr

08479   A: GR1 / 1 / 1 / 2
 
        Alfa Beer
Brewery: Athenian Brewery
Athens

https://www.athenianbrewery.gr

17106   A: GR1 / 1 / 1 / 3
 
        Amstel Beer
Brewery: Athenian Brewery
Athens

https://www.athenianbrewery.gr

17392   A: GR1 / 1 / 2 / 1
 
        Amstel Beer
Brewery: Athenian Brewery
Athens

https://www.athenianbrewery.gr

21483   A: GR1 / 1 / 2 / 2
 
        Amstel Radler
Brewery: Athenian Brewery
Athens

https://www.athenianbrewery.gr

21120   A: GR1 / 1 / 2 / 3
 
        B29 Original Beer
Brewery: Olympic Brewery
Ritsona Euboea

https://www.olympicbrewery.gr

18954   A: GR1 / 1 / 3 / 1
 
        Bios 5
Brewery: Athenian Brewery
Athens

https://www.athenianbrewery.gr

16903   A: GR1 / 1 / 2 / 4
 
        Bios 5
Brewery: Athenian Brewery
Athens

https://www.athenianbrewery.gr

20176   A: GR1 / 1 / 2 / 5
 
        Blue Island
Brewery: EZA
Atalanta

https://www.eza.gr

21183   A: GR1 / 2 / 7 / 4
 
        Buckler
Brewery: Athenian Brewery
Athens

https://www.athenianbrewery.gr

20186   A: GR1 / 1 / 3 / 2
 
        Corfu Beer
Brewery: Corfu Beer
Arillas, Corfu

https://www.corfubeer.com

09320   A: GR1 / 1 / 3 / 3
 
        Corfu Beer
Brewery: Corfu Beer
Arillas, Corfu

https://www.corfubeer.com

17854   A: GR1 / 1 / 3 / 4
 
      Donkey
Inside: A Santorini. Volkan Beer Santorini
Brewery: Santorini Brewing Company
Santorini

https://www.santorinibrewingcompany.gr

21016   A: GR1 / 2 / 7 / 5
 
        Edelsteiner Premium Pils
Brewery: Macedonian Thrace Brewery
Komotini

https://www.verginabeer.com

18958   A: GR1 / 1 / 3 / 5
 
        Fischer
Brewery: Athenian Brewery
Athens

https://www.athenianbrewery.gr

17391   A: GR1 / 1 / 4 / 1
 
        Fischer
Brewery: Athenian Brewery
Athens

https://www.athenianbrewery.gr

20184   A: GR1 / 1 / 4 / 2
 
        Fix
Brewery: Olympic Brewery
Ritsona Euboea

https://www.olympicbrewery.gr

16904   A: GR1 / 1 / 4 / 4
 
        Fix Dark
Brewery: Olympic Brewery
Ritsona Euboea

https://www.olympicbrewery.gr

18100   A: GR1 / 1 / 4 / 5
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. Chios Beer
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23042   A: GR1 / 3 / 5 / 1
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. Chios Beer
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23043   A: GR1 / 3 / 5 / 2
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. Byra Chiou
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23044   A: GR1 / 3 / 5 / 3
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. Byra Chiou
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23045   A: GR1 / 3 / 5 / 4
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. I ♥︎ Chios
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23046   A: GR1 / 3 / 5 / 5
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. I ♥︎ Beer
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23047   A: GR1 / 3 / 6 / 1
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. Cheiropoiiti / Handcrafted Chios Beer
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23048   A: GR1 / 3 / 6 / 2
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. Cheiropoiiti / Handcrafted Chios Beer
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23049   A: GR1 / 3 / 6 / 3
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. Cheiropoiiti / Handcrafted Chios Beer
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23050   A: GR1 / 3 / 6 / 4
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. Cheiropoiiti / Handcrafted Chios Beer
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23051   A: GR1 / 3 / 6 / 5
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. Cheiropoiiti / Handcrafted Chios Beer
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23052   A: GR1 / 3 / 7 / 1
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. Cheiropoiiti / Handcrafted Chios Beer
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23053   A: GR1 / 3 / 7 / 2
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23054   A: GR1 / 3 / 7 / 3
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23055   A: GR1 / 3 / 7 / 4
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23056   A: GR1 / 3 / 7 / 5
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23057   A: GR1 / 4 / 1 / 1
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23058   A: GR1 / 4 / 1 / 2
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23059   A: GR1 / 4 / 1 / 3
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23060   A: GR1 / 4 / 1 / 4
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23061   A: GR1 / 4 / 1 / 5
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23062   A: GR1 / 4 / 2 / 1
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23063   A: GR1 / 4 / 2 / 2
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23064   A: GR1 / 4 / 2 / 3
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23065   A: GR1 / 4 / 2 / 4
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. #chiosbeer
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23066   A: GR1 / 4 / 2 / 5
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. #chios #aegean #greece
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23067   A: GR1 / 4 / 3 / 1
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. facebook.com/chiosbeer
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23068   A: GR1 / 4 / 3 / 2
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. pinterest.com/chiosbeer
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23069   A: GR1 / 4 / 3 / 3
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. twitter.com/chiosbeer
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23070   A: GR1 / 4 / 3 / 4
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. youtube.com/chiosbeer
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23071   A: GR1 / 4 / 3 / 5
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. 24 hours in a day, 24 beers in a case
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23072   A: GR1 / 4 / 4 / 1
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. Don't drink to get drunk. Drink to enjoy life
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23073   A: GR1 / 4 / 4 / 2
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. Free the hops
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23074   A: GR1 / 4 / 4 / 3
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. Keep calm and drink beer
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23075   A: GR1 / 4 / 4 / 4
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. No hops, no glory
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23076   A: GR1 / 4 / 4 / 5
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. Den echoume ston ilio byra...
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23077   A: GR1 / 4 / 5 / 1
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. I Chios apechei 3.5 naftika milia apo tis Mikras Asias
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23079   A: GR1 / 4 / 5 / 3
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. I Chios echei 213 chiliometra aktes
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23081   A: GR1 / 4 / 5 / 4
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. I Chios echei 91 paralies
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23082   A: GR1 / 4 / 5 / 5
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. I Chios to pempto megalytero se megethos nisi tis Elladas
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23087   A: GR1 / 4 / 6 / 1
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. I ektasi tis Chiou einai 904 km2
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23078   A: GR1 / 4 / 5 / 2
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. O plithysmos tis xepernaei tous 50,000 monimous katoikous
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23088   A: GR1 / 4 / 6 / 2
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. I Chios einai glykia ton cheimona
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23083   A: GR1 / 4 / 6 / 3
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. I Chios einai monadiki to fthinoporo
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23084   A: GR1 / 4 / 6 / 4
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. I Chios einai myrovolos tin anoixi
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23085   A: GR1 / 4 / 6 / 5
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. I Chios einai xechoristi to kalokairi
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23086   A: GR1 / 4 / 7 / 1
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. I Chios einai i patrida tou Omirou
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23080   A: GR1 / 4 / 7 / 2
 
        Fresh Chios Beer
Set: #chiosbeer. To ypsylotero vouno tis Chiou einai to Pelinnaio
Brewery: Chios Fresh Beer
Chios

https://www.chiosbeer.gr

23089   A: GR1 / 4 / 7 / 3
 
        Genesis
Brewery: Hellenic Microbrewery
Athens


18955   A: GR1 / 1 / 5 / 2
 
        Genesis
Brewery: Hellenic Microbrewery
Athens


18956   A: GR1 / 1 / 5 / 3
 
        Genesis
Brewery: Hellenic Microbrewery
Athens


18957   A: GR1 / 1 / 5 / 1
 
        Heineken
Brewery: Athenian Brewery
Athens

https://www.athenianbrewery.gr

21482   A: GR1 / 1 / 6 / 5
 
        Henninger
Brewery: Mythos Brewery
Thessaloniki

https://www.mythosbrewery.gr

02318   A: GR1 / 1 / 6 / 1
 
        Henninger
Brewery: Mythos Brewery
Thessaloniki

https://www.mythosbrewery.gr

20185   A: GR1 / 1 / 6 / 2
 
        Hillas Imported Beer from Greece
Brewed for the U. S. Market
Brewery: Macedonian Thrace Brewery
Komotini

https://www.verginabeer.com

17505   A: GR1 / 1 / 6 / 4
 
        Löwenbräu
Brewery: Löwenbräu Hellas
Egaleo


03306   A: GR1 / 1 / 7 / 1
 
        Magnus Magister
Brewery: Rhodes Brewery
Rhodes

https://www.magnusmagister.gr

18101   A: GR1 / 2 / 7 / 2
 
        Magnus Magister
Brewery: Rhodes Brewery
Rhodes

https://www.magnusmagister.gr

19608   A: GR1 / 2 / 7 / 1
 
        Mary Rose Premium Red Ale Beer
Brewery: OK Athens (brewed for)
Athens

https://www.okathens.gr

18959   A: GR1 / 2 / 2 / 5
 
        Mythos
Brewery: Mythos Brewery
Thessaloniki

https://www.mythosbrewery.gr

05135   A: GR1 / 2 / 2 / 2
 
        Mythos
Brewery: Mythos Brewery
Thessaloniki

https://www.mythosbrewery.gr

02561   A: GR1 / 2 / 1 / 1
 
        Mythos
Brewery: Mythos Brewery
Thessaloniki

https://www.mythosbrewery.gr

11629   A: GR1 / 2 / 1 / 2
 
        Mythos
Brewery: Mythos Brewery
Thessaloniki

https://www.mythosbrewery.gr

13180   A: GR1 / 2 / 1 / 3
 
        Mythos
Brewery: Mythos Brewery
Thessaloniki

https://www.mythosbrewery.gr

16247   A: GR1 / 2 / 1 / 4
 
        Mythos Red
Brewery: Mythos Brewery
Thessaloniki

https://www.mythosbrewery.gr

13181   A: GR1 / 2 / 2 / 1
 
        Mythos
Brewery: Mythos Brewery
Thessaloniki

https://www.mythosbrewery.gr

21015   A: GR1 / 2 / 1 / 5
 
        Pathos Pils
Brewery: Aldi Hellas (brewed for)
Θεσσαλονίκη


18960   A: GR1 / 2 / 3 / 2
 
        Pils Hellas
Brewery: EZA
Atalanta

https://www.eza.gr

18098   A: GR1 / 2 / 3 / 1
 
        Piraiki
Brewery: Piraiki Microbrewery
Drapetsona

https://www.piraikibeer.gr

20182   A: GR1 / 2 / 3 / 3
 
        Septem
Brewery: Septem Μικροζυθοποιεία
Avlon, Euboea

https://www.thebestfromgreece.com/en/company/septem-microbrewery.html

20183   A: GR1 / 2 / 6 / 5
 
        Spar Beer
Brewery: EZA
Atalanta

https://www.eza.gr

18099   A: GR1 / 2 / 4 / 3
 
        Spartan Premium Lager
Brewery: Mythos Brewery
Thessaloniki

https://www.mythosbrewery.gr

04842   A: GR1 / 2 / 4 / 4
 
        Stadelbräu Helles Lagerbier
Brewery: Macedonian Thrace Brewery
Komotini

https://www.verginabeer.com

20177   A: GR1 / 2 / 4 / 1
 
        Stedelbräu Weissbier
Brewery: Macedonian Thrace Brewery
Komotini

https://www.verginabeer.com

20181   A: GR1 / 2 / 4 / 2
 
        Vergina Premium Lager Beer
Brewery: Macedonian Thrace Brewery
Komotini

https://www.verginabeer.com

14024   A: GR1 / 2 / 5 / 1
 
        Vergina Premium Lager Beer
Brewery: Macedonian Thrace Brewery
Komotini

https://www.verginabeer.com

13182   A: GR1 / 2 / 5 / 2
 
        Vergina Premium Lager Beer
Brewery: Macedonian Thrace Brewery
Komotini

https://www.verginabeer.com

18102   A: GR1 / 2 / 5 / 3
 
        Vergina Red
Brewery: Macedonian Thrace Brewery
Komotini

https://www.verginabeer.com

20180   A: GR1 / 2 / 5 / 5
 
        Vergina Weiss
Brewery: Macedonian Thrace Brewery
Komotini

https://www.verginabeer.com

20179   A: GR1 / 2 / 5 / 4
 
        Zorbas Beer
Brewery: Athenian Brewery
Athens

https://www.athenianbrewery.gr

11298   A: GR1 / 2 / 6 / 1
 
        Zythos VAP
Brewery: VAP P. Kougios
Pandelis, Rhodes

https://www.vap.gr

18817   A: GR1 / 2 / 6 / 2
 

© Copyrights: Collecting, site design, programing: Leonid Kandinsky, 2001-2023.   All trade marks, logos and cap designs are property of respective owners