Yanjing
 
Beijing Yanjing Brewery Company
Beijing, China