130
 Yarkoye Pivo
Pervy Pivovarenny Zavod
Almaty, Almaty Province, Kazakhstan