Bochonok
 
Ukhtinsky Pivovarenny Zavod
Ukhta, Komi, Russia