Krym
 Tavricheskoe
Pivobezalkogolny Kombinat Krym
Simferopol, Crimea, Ukraine