Etalon
 Pshenichne
PBK «Radomyshl»
Radomyshl, Zhitomir Oblast, Ukraine