Polesskoe
 
Polevskaya Pivovarnia
Polevskoy, Sverdlovsk Oblast, Russia