Harbin
 Beer
Inside: 0.4 (Chinese wiritings) 5868
Harbin Songjiang Brewery
Harbin, Heilongjiang, China