Kingway
 
2008
Shenzhen Kingway Brewing Company
Shenzhen, Guangdong, China