Qing Dao Pi Jiu Xi Lie Chan Pin
 
Inside: (Chinese writings)
Tsingtao Brewery Company
Qingdao, Shandong, China