Zhiguliovskoe
 Pivo
Moskovsky Pivovarenny Zavod Imeni Badaeva
Moscow, Moscow, Soviet Union (former)