Tianmuhu
 Beer
Tianmuhu/Chongqing Beer Group
Tianmuhu, Jiangsu, China