Jinling
 Beer
Inside: (Chinese writings)
Henan KingStar Beer Group
Zhengzhou, Henan, China