Braustolz
 Pils
Braustolz Brauerei Chemnitz
Chemnitz, Sachsen, Germany