Kupecheskoe
 
Inside: Ц
Pikra
Krasnoyarsk, Krasnoyarsk Kray, Russia