Guangdong Blue Ribbon
 
Guangdong Blue Ribbon Group Company
Zhaoqing, Guangdong, China