Braustolz
 Bock
Braustolz Brauerei Chemnitz
Chemnitz, Sachsen, Germany