Redrock
 Shan Quan
Zhejiang Shiliang Brewery Company
Taizhou, Zhejiang, China