Braustolz
 
Sammelfieber 2009
Braustolz Brauerei Chemnitz
Chemnitz, Sachsen, Germany