Lan Kwai Fong
 Beer
Lan Kwai Fong
Hong Kong, Hong Kong