Harbin
 Beer
Harbin Brewing (Mudanjiang Jingpo) Co.
Harbin, Heilongjiang, China