Baltika
 Yubileynoe
20 let s Rossiyey. Ogranichenny vypusk
Pivovarennaya Kompania «Baltika»
St. Petersburg, St. Petersburg, Russia