Bobroff
 Margatinskoe
Staraya Sloboda
Bobrovo, Arkhangelsk Oblast, Russia