Harbin
 Draft
Harbin Songjiang Brewery
Harbin, Heilongjiang, China