Yanjing
 Alcoholfree
Beijing Yanjing Brewery Company
Beijing, China