Harbin
 Beer
Inside: (Chinese writings)
Harbin Songjiang Brewery
Harbin, Heilongjiang, China