Supra
 White Beer
Inside: (Chinese writings)
Guangzhou Zhujiang Brewery Company
Guangzhou, Guandong, China