Կոտայք
 Lager Beer
Կոտայք Գարեջրի Գործարան
Աբովյան, Armenia