Dung Quất
 
Nhà Máy Bia Dung Quất
Quảng Ngãi, Vietnam