Yantar Slavutchiny
 
Slavutsky Pivovarny Zavod
Slavuta, Khmelnitsk Oblast, Ukraine