Bing Chuan
 
Inside: (Chinese writings)
Jilin Bing Chuan Brewery
Yanji, Jilin, China