Կիլիկիա
 
Pull-off cap
Երեվանի Գարեջուր
Երևան, Armenia