Krym
 Zhiguliovskoe
Pivobezalkogolny Kombinat Krym
Simferopol, Crimea, Ukraine