Rechitskoe
 
Pivovarni Heineken
Bobruysk, Mogiliov Oblast, Belarus