Thăng Long
 
Nhà Máy Bia Thăng Long
Quảng Ninh, Vietnam