Huanghe
 Beer
Lanzhou Huanghe Brewery Group
Lanzhou, Gansu, China