Gorkovskaya Pivovarnia
 
Gorkovskaya Pivovarnia
Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia