English Transcription: ON | OFF
 


Ulyanovsk Oblast

(62 crown caps)

        Barkhatnoe Pivo
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

17536   A: RU11 / 2 / 4 / 1
 
        Cheshskoe Barnoe
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

16649   A: RU11 / 2 / 6 / 1
 
        Cheshskoe Barnoe
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

21073   A: RU11 / 2 / 6 / 2
 
        Dub i Obruch Bochkovoe Zhivoe
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

18255   A: RU11 / 2 / 5 / 3
 
        Dub i Obruch Vyderzhannoe Zhivoe
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

20691   A: RU11 / 2 / 5 / 4
 
        Dub i Obruch
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

23367   F: DIF4 / 4 / 5
 
        Dva Vesiolykh Gusia Pivo Svetloe №1
Brewery: Pivovarennaya Kompania Vitiaz
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.vityaz-beer.ru

14272   A: RU11 / 3 / 3 / 4
 
        Dva Vesiolykh Gusia Pivo Svetloe №2
Brewery: Pivovarennaya Kompania Vitiaz
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.vityaz-beer.ru

00790   A: RU11 / 3 / 3 / 5
 
        Iskusstvo Varit Bavarskoe
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

21703   A: RU11 / 2 / 6 / 5
 
        Iskusstvo Varit Cheshskoe Barnoe
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

22550   A: RU11 / 2 / 6 / 4
 
        Iskusstvo Varit Cheshskoe Barnoe
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

21256   A: RU11 / 2 / 6 / 3
 
        Iskusstvo Varit Cheshskoe Barnoe
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

23321   F: DIF4 / 4 / 1
 
        Iskusstvo Varit Nemetskoe Nefiltrovannoe
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

23539   F: DIF5 / 3 / 5
 
        Krepky Khmel Krepkoe Pivo
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

23886   F: DIF6 / 5 / 4
 
        Litvinovskoe
Brewery: Pivovarennaya Kompania Vitiaz
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.vityaz-beer.ru

04344   A: RU11 / 3 / 3 / 2
 
        Litvinovskoe
Brewery: Pivovarennaya Kompania Vitiaz
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.vityaz-beer.ru

13908   A: RU11 / 3 / 3 / 3
 
        Litvinovskoe
Otkroy i vyigray
Brewery: Pivovarennaya Kompania Vitiaz
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.vityaz-beer.ru

19315   A: RU11 / 3 / 4 / 4
 
        Med i Solod Nefiltrovannoe
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

23442   F: DIF4 / 5 / 6
 
        Medny Ale Nefiltrovannoe
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

23603   F: DIF5 / 4 / 6
 
        Miakhky Solod Miakhkoe Svetloe Pivo
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

23611   F: DIF5 / 5 / 1
 
        Rizhskoe Pivo
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

16801   A: RU11 / 2 / 4 / 4
 
        Shef Pivo Barnoe
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

23302   F: DIF4 / 3 / 5
 
        Simbirskoe Svetloe
Brewery: SABMiller RUS
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia


15244   A: RU11 / 2 / 7 / 1
 
        Simbirskoe Svetloe
5 arrows on the skirt
Brewery: SABMiller RUS
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia


09353   A: RU11 / 2 / 7 / 2
 
        Simbirskoe Zhivoe
Brewery: SABMiller RUS
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia


21037   A: RU11 / 2 / 7 / 3
 
        Simbirskoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia


21838   A: RU11 / 2 / 7 / 4
 
        Svezhee s Pivovarni Svetloe Pivo Nepasterizovannoe
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

23896   F: DIF6 / 5 / 5
 
        Triokhsosenskoe
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

08990   A: RU11 / 2 / 2 / 1
 
        Triokhsosenskoe
Twist-off
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

16802   A: RU11 / 2 / 2 / 2
 
        Triokhsosenskoe
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

19294   A: RU11 / 2 / 2 / 3
 
        Triokhsosenskoe Barkhatnoe
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

21728   A: RU11 / 2 / 2 / 5
 
        Triokhsosenskoe Miakhkoe
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

21761   A: RU11 / 2 / 3 / 1
 
        Triokhsosenskoe Svetloe
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

21723   A: RU11 / 2 / 2 / 4
 
        Triokhsosenskoe
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

23136   A: RU11 / 2 / 3 / 2
 
        Tropichesky Ale Banan i Ananas
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

23837   F: DIF6 / 4 / 5
 
        Tviordy Znak
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia


23328   F: DIF4 / 4 / 1
 
        V.I.P.
Brewery: Pivovarennaya Kompania Vitiaz
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.vityaz-beer.ru

04343   A: RU11 / 3 / 3 / 1
 
        Varim Suslo
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

23306   F: DIF4 / 3 / 5
 
        Varim Suslo
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

23752   F: DIF6 / 3 / 2
 
        Vishnia v Dube Vishniovy Ale
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

23553   F: DIF5 / 4 / 1
 
        Vishniovy Ale
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

23515   F: DIF5 / 3 / 2
 
        Vitiaz
Brewery: Pivovarennaya Kompania Vitiaz
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.vityaz-beer.ru

04342   A: RU11 / 3 / 1 / 1
 
        Vitiaz
Brewery: Pivovarennaya Kompania Vitiaz
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.vityaz-beer.ru

04335   A: RU11 / 3 / 1 / 2
 
        Vitiaz
Brewery: Pivovarennaya Kompania Vitiaz
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.vityaz-beer.ru

04336   A: RU11 / 3 / 1 / 3
 
        Vitiaz
Brewery: Pivovarennaya Kompania Vitiaz
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.vityaz-beer.ru

00243   A: RU11 / 3 / 1 / 4
 
        Vitiaz
Brewery: Pivovarennaya Kompania Vitiaz
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.vityaz-beer.ru

01435   A: RU11 / 3 / 2 / 1
 
        Vitiaz
Brewery: Pivovarennaya Kompania Vitiaz
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.vityaz-beer.ru

01880   A: RU11 / 3 / 2 / 2
 
        Vitiaz
Brewery: Pivovarennaya Kompania Vitiaz
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.vityaz-beer.ru

04340   A: RU11 / 3 / 2 / 3
 
        Vitiaz
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

18534   A: RU11 / 2 / 3 / 4
 
        Vitiaz
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

22600   A: RU11 / 2 / 3 / 5
 
        Vitiaz Kurazh. Svetloe Pivo
Brewery: Pivovarennaya Kompania Vitiaz
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.vityaz-beer.ru

14929   A: RU11 / 3 / 1 / 5
 
        Vitiaz
Brewery: Pivovarennaya Kompania Vitiaz
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.vityaz-beer.ru

07581   A: RU11 / 3 / 2 / 5
 
        Vitiaz
Set: S Novym godom!
Brewery: Pivovarennaya Kompania Vitiaz
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.vityaz-beer.ru

15023   A: RU11 / 3 / 4 / 1
 
        Vitiaz
Set: S Novym godom!
Brewery: Pivovarennaya Kompania Vitiaz
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.vityaz-beer.ru

15024   A: RU11 / 3 / 4 / 2
 
        Vitiaz
Set: S Novym godom!
Brewery: Pivovarennaya Kompania Vitiaz
Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.vityaz-beer.ru

15025   A: RU11 / 3 / 4 / 3
 
        Yachmennoe Pole Svetloe
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

20922   A: RU11 / 2 / 5 / 1
 
        Yachmennoe Pole
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

21841   A: RU11 / 2 / 5 / 2
 
        Zhiguliovskaya Traditsionnaya Retseptura
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

23211   F: DIF4 / 1 / 1
 
        Zhiguliovskoe Bochkovoe
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

21036   A: RU11 / 2 / 5 / 5
 
        Zhiguliovskoe Export Beer
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

16464   A: RU11 / 2 / 4 / 5
 
        Zhiguliovskoe Pivo
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

16465   A: RU11 / 2 / 4 / 2
 
        Zhiguliovskoe Pivo
Brewery: Zavod Triokhsosensky
Ulianovsk, Ulyanovsk Oblast, Russia

https://www.trehsosensky.ru

18933   A: RU11 / 2 / 4 / 3
 

© Copyrights: Collecting, site design, programing: Leonid Kandinsky, 2001-2021.   All trade marks, logos and cap designs are property of respective owners