English Transcription: ON | OFF
 


Vietnam

(52 crown caps)

        333 Premium
Brewery: Nớức Giải Khát Sài Gòn
Hồ Chí Minh


21202   A: ASIA3 / 5 / 5 / 1
 
        Bẽn Thàn Gold Bia
Brewery: Tân Hiệp Phát Beverage Group
Hồ Chí Minh

https://www.thp.com.vn

05423   A: ASIA3 / 4 / 2 / 4
 
        BGI Beer
2011
Brewery: Fosters Tiền Giang
Đà Nẵng


17372   A: ASIA3 / 5 / 5 / 2
 
        Bia Nha Trang Special
Brewery: Bia Nha Trang
Khánh Hoà


16183   A: ASIA3 / 4 / 5 / 5
 
        Bivina
Brewery: Công Ty Liên Doanh Nhà Máy Bia Việt Nam
Hồ Chí Minh


07538   A: ASIA3 / 4 / 1 / 1
 
        Dung Quất
Brewery: Nhà Máy Bia Dung Quất
Quảng Ngãi


19615   A: ASIA3 / 4 / 1 / 5
 
        Đại Việt
Brewery: Huong Sen Processing and Trading Company
Thái Bình

https://www.huongsen.com.vn

04664   A: ASIA3 / 4 / 1 / 3
 
        Festival
Brewery: Công Ty Tnhh Bia Huế
Huế

https://www.huda.com.vn

09321   A: ASIA3 / 4 / 2 / 1
 
        Festival Beer
Brewery: Công Ty Tnhh Bia Huế
Huế

https://www.huda.com.vn

18152   A: ASIA3 / 4 / 2 / 2
 
        Grand
Brewery: Nhà Máy Bia Dung Quất
Quảng Ngãi


22126   A: ASIA3 / 4 / 2 / 5
 
        Habeco
Brewery: Tổng công ty Bia Rượu
Hà Nội


07393   A: ASIA3 / 4 / 4 / 5
 
        Hải Long
Brewery: Bia Hải Long
Hồ Chí Minh


21872   A: ASIA3 / 4 / 4 / 1
 
        Halida
Brewery: South East Asia Brewery
Hà Nội

https://www.halida.com.vn

09126   A: ASIA3 / 5 / 4 / 1
 
        Halida
Brewery: South East Asia Brewery
Hà Nội

https://www.halida.com.vn

09322   A: ASIA3 / 5 / 4 / 2
 
        Halida
Brewery: South East Asia Brewery
Hà Nội

https://www.halida.com.vn

18969   A: ASIA3 / 5 / 4 / 3
 
        Halida
Brewery: South East Asia Brewery
Hà Nội

https://www.halida.com.vn

19923   A: ASIA3 / 5 / 4 / 4
 
        Hanoi Beer
Brewery: Tổng công ty Bia Rượu
Hà Nội


08598   A: ASIA3 / 4 / 4 / 4
 
        Heineken
Brewery: Asia Pacific Brewery (Hanoi)
Hà Nội

https://www.heinekenasiapacific.com

22016   A: ASIA3 / 4 / 5 / 2
 
        Heineken
Brewery: Công Ty Liên Doanh Nhà Máy Bia Việt Nam
Hồ Chí Minh


05397   A: ASIA3 / 4 / 5 / 1
 
        Huda
Brewery: Công Ty Tnhh Bia Huế
Huế

https://www.huda.com.vn

04666   A: ASIA3 / 4 / 3 / 1
 
        Huda
Brewery: Công Ty Tnhh Bia Huế
Huế

https://www.huda.com.vn

08763   A: ASIA3 / 4 / 3 / 2
 
        Huda
Brewery: Công Ty Tnhh Bia Huế
Huế

https://www.huda.com.vn

21201   A: ASIA3 / 4 / 3 / 3
 
        Huda
Brewery: Công Ty Tnhh Bia Huế
Huế

https://www.huda.com.vn

21875   A: ASIA3 / 4 / 3 / 4
 
        Huda Extra
Brewery: Công Ty Tnhh Bia Huế
Huế

https://www.huda.com.vn

21871   A: ASIA3 / 4 / 3 / 5
 
        Hue Beer Export
Brewery: Công Ty Tnhh Bia Huế
Huế

https://www.huda.com.vn

21877   A: ASIA3 / 4 / 4 / 2
 
        Larue Bière
Brewery: Fosters Tiền Giang
Đà Nẵng


04665   A: ASIA3 / 5 / 3 / 5
 
        Larue Bière Eport
Brewery: Fosters Tiền Giang
Đà Nẵng


08746   A: ASIA3 / 5 / 2 / 5
 
        Larue Bière
Brewery: Fosters Tiền Giang
Đà Nẵng


17371   A: ASIA3 / 5 / 3 / 1
 
        Larue Bière Export
Brewery: Fosters Tiền Giang
Đà Nẵng


17370   A: ASIA3 / 5 / 3 / 2
 
        Larue Bière
Brewery: Fosters Tiền Giang
Đà Nẵng


18970   A: ASIA3 / 5 / 3 / 3
 
        Larue Bière Export
Brewery: Fosters Tiền Giang
Đà Nẵng


20799   A: ASIA3 / 5 / 3 / 4
 
        Na Da
Brewery: Bia Na Da
Nam Định


21869   A: ASIA3 / 4 / 5 / 4
 
        Sagota Lager Premium Beer
World Beer Awards 17
Brewery: Tập Đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây
Hồ Chí Minh

https://www.sabibeco.com

23604   F: DIF5 / 4 / 6
 
        Saigon Bia Special
Brewery: Nớức Giải Khát Sài Gòn
Hồ Chí Minh


21873   A: ASIA3 / 4 / 7 / 4
 
        Saigon Bia
Brewery: Nớức Giải Khát Sài Gòn
Hồ Chí Minh


02196   A: ASIA3 / 4 / 6 / 1
 
        Saigon Bia
Brewery: Nớức Giải Khát Sài Gòn
Hồ Chí Minh


05125   A: ASIA3 / 4 / 6 / 2
 
        Saigon Bia Export
Brewery: Nớức Giải Khát Sài Gòn
Hồ Chí Minh


15590   A: ASIA3 / 4 / 6 / 3
 
        Saigon Bia Export
Brewery: Nớức Giải Khát Sài Gòn
Hồ Chí Minh


17128   A: ASIA3 / 4 / 6 / 4
 
        Saigon Bia Lager
Brewery: Nớức Giải Khát Sài Gòn
Hồ Chí Minh


17127   A: ASIA3 / 4 / 6 / 5
 
        Saigon Bia Special
Brewery: Nớức Giải Khát Sài Gòn
Hồ Chí Minh


05126   A: ASIA3 / 4 / 7 / 3
 
        Saigon Bia Export
Brewery: Nớức Giải Khát Sài Gòn
Hồ Chí Minh


22333   A: ASIA3 / 4 / 7 / 1
 
        Saigon Bia Lager
Brewery: Nớức Giải Khát Sài Gòn
Hồ Chí Minh


22332   A: ASIA3 / 4 / 7 / 2
 
        Saigon Special Lager Beer
Bật Nắp Trùng Nhá Đõi Thưong Trước 17:00 Ngày 26/07/2019
Brewery: SABECO
Hồ Chí Minh

https://www.sabeco.com.vn

23591   F: DIF5 / 4 / 5
 
        Saigon Bia Special
Brewery: SABECO
Hồ Chí Minh

https://www.sabeco.com.vn

23850   F: DIF6 / 4 / 6
 
        San Miguel
Brewery: San Miguel Brewery Viet Nam
Hồ Chí Minh


05396   A: ASIA3 / 5 / 1 / 1
 
        San Miguel
Brewery: San Miguel Brewery Viet Nam
Hồ Chí Minh


21867   A: ASIA3 / 5 / 1 / 2
 
        Thăng Long
Brewery: Nhà Máy Bia Thăng Long
Quảng Ninh

https://koruna.com.vn

21874   A: ASIA3 / 5 / 1 / 4
 
        Trúc Bạch Bia
Brewery: Tổng công ty Bia Rượu
Hà Nội


21878   A: ASIA3 / 5 / 1 / 5
 
        Vida Beer
Brewery: Nghệ An Beer Company
Hồ Chí Minh


07392   A: ASIA3 / 5 / 2 / 1
 
        Việt Đức
Brewery: Bia Việt Đức
Nha Trang


21870   A: ASIA3 / 5 / 2 / 2
 
        Winger
Brewery: Bia Winger
Phúc Yên


21868   A: ASIA3 / 5 / 2 / 3
 
        Zorok Lager Beer
Brewery: SAB Miller Vietnam
Ho Chi Minh


08607   A: ASIA3 / 5 / 2 / 4
 

© Copyrights: Collecting, site design, programing: Leonid Kandinsky, 2001-2024.   All trade marks, logos and cap designs are property of respective owners